Vi presenterar budget för Lidingö 2020.

Trygghet, omsorg och ett genuint välfärdsutbud är viktigare än skattesänkningar. Lidingö är på många sätt en fantastisk plats att bo och leva på.

Som skärgårdskommun i brytningen mellan känsliga havsmiljöer och storstadens emellanåt hårdhänta exploatering av naturresurser blir hållbarhetsfrågorna och insikten och kunskapen om hur de ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionerna hänger samman allt viktigare och engagemanget kring dessa frågor ökar på ett påtagligt sätt.

Vi vill att Lidingö ska fortsätta vara en unik skärgårdsö som utvecklas till en klimatkommun i Sveriges framkant med ett välfärds- och trygghetsutbud i toppklass, uppskattat handels- och serviceutbud, högklassig vård och omsorg, goda utvecklingsmöjligheter för såväl lärare och vårdpersonal som företagare och kulturarbetare, bra kommunikationer, ett blandat bostadsutbud och ett attraktivt kultur- och fritidsutbud.

Vi ska eftersträva att Lidingö ska vara en föregångare inom hållbarhetsarbete, med klimatsmart byggande och uppvärmningssystem, smarta återvinningssystem och tuffare krav på ekologisk upphandling för stadens förvaltningar och verksamheter. De verksamheter, föreningar, samfund, företag och inte minst alla de lidingöbor som på egen hand vill göra goda insatser för klimatet och miljön, ska uppmuntras till detta och erbjudas bättre förutsättningar än i dag. 

Vid årets budgetförhandlingar ställs våra förslag och prioriteringar mot majoritetens överordnade mål: att besluta om en ytterligare kraftig skattesänkning på 51 mnkr. Ett stort antal lidingöbor uttrycker sin upprördhet och oro över de föreslagna nedskärningarnas tydliga och allvarliga konsekvenser.

Vi prioriterar hellre att verksamheterna får de förutsättningar de behöver för att kunna leverera välfärdstjänster att vara stolta över.

Här kan du läsa hela vår budgetmotion.

facebook Twitter Email