Sommarjobb för Lidingös ungdomar!

Regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna avsätter 180 miljoner kronor under 2020 för att stärka kommunernas möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar. Syftet är att förbättra ungdomarnas framtida möjlighet till inträde på arbetsmarknaden och att bidra till sysselsättning. Unga kvinnor och män som annars har svårt att hitta sommarjobb eller sysselsättning på egen hand ska prioriteras. Arbetsförmedlingen ska fördela medlen till kommunerna med kravet att detta inte inverkar på tillkomsten av redan planerade sommarjobb.

Vi socialdemokrater på Lidingö välkomnar detta besked och ser det som självklart att staden ska söka medel inför sommaren.

Vi avsatte 1,5 mnkr i vårt förslag till budget för Lidingö stad inför 2020 för finansiering av minst 150 sommarjobb. Vi menar att Lidingös ungdomar ska erbjudas bättre möjligheter att söka sommarjobb och att staden ska fortsätta utveckla samarbetet med Lidingös näringsliv kring detta
Vi motsätter oss den politiska majoritetens beslut om att ungdomar inte längre ska erbjudas att kunna söka sommarjobb via kommunen.

Lidingö stad har tidigare anordnat sommarjobb inom både kommunala och privata verksamheter, såsom äldreomsorgen, förskolor, fastighets- och trädgårdsskötsel, butiker, kaféer, restauranger med flera.

Inför sommaren 2018 var intresset stort. 280 ansökningar inkom för att få något av de 38 sommarjobb som staden hade beslutat om att erbjuda. Staden sökte och beviljades en utökad finansiering och tack vare ett riktat statsbidrag från den socialdemokratiskt ledda regeringen kunde 100 Lidingöungdomar erbjudas ett sommarjobb via Lidingö stad. Inför sommaren 2019 ansökte 460 ungdomar, men då erbjöds bara 36 sommarjobb.

I år har staden, på grund av majoritetens beslut, meddelat att de inte ska erbjuda några sommarjobb alls. Effekterna av majoritetens skattesänkning på 51 mnkr för 2020, fortsätter att märkas på område efter område. Nu drabbas Lidingös ungdomar av en ytterligare nedskärning. De ungdomar som saknar ett starkt nätverk och kontakter berörs på ett särskilt sätt. Det är högst beklagligt.

Vi uppmanar därför Lidingös politiska majoritet till att tänka om så att staden kan ansöka om finansiering från de medel som regeringen avsatt för att stärka möjligheter att skapa sommarjobb i sommar.

facebook Twitter Email