Vi vill ha områdespoliser på Lidingö


Daniel Larson, oppositionsråd: vi vill ha områdespoliser placerade på Lidingö och att detta ska tydliggöras och finnas med i en ny samverkansöverenskommelse med polisen.- En enig kommunstyrelse drog igår kväll, den 8 februari, tillbaka beslutsärendet om ny samverkansöverenskommelse med polisen från kommunstyrelsens ärendelista. Orsaken är att den överenskommelse som föreslås saknar utfästelse om lokalt placerade områdespoliser på Lidingö, ett krav som samtliga partier på ön står bakom och som vi i höstas skrev till Polisregion Stockholm om. I polisens svar sägs att ”vi ska rekrytera in ännu fler områdespoliser, där en del av dem ska ha Lidingö som specifikt ansvarsområde”.
I ett gemensamt pressmeddelande uttrycker samtliga i kommunfullmäktige representerade partiers främsta företrädare att vi saknar det löftet i själva samverkansöverenskommelsen. Det saknas även en tidsplan för när områdespoliserna kan vara på plats på Lidingö. Lidingö stad vill att åtminstone några av områdespoliserna ska vara placerade på Lidingö inom den nya samverkansöverenskommelsens löptid, alltså inom två år

En områdespolis arbetar nära medborgarna med kontakt- och förtroendeskapande arbete utifrån den problembild som finns för det aktuella området. Lokalkunskapen är till stor nytta. Det kan till exempel innebära att tidigt se och signalera till socialtjänsten om ungdomar skulle hamna i fel kretsar eller börjar begå brott. Målet är att områdespoliserna ska vara kända i lokalsamhället och själva ha god kunskap om sitt område. Områdespoliserna ska vidare vara en fredad funktion vilket innebär att de ska arbeta minst 70 procent av sin arbetstid med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Kommendering till andra uppdrag ska därmed inte överstiga 30 procent av arbetstiden.
– Vi kommer att följa denna fråga noga framöver, avslutar Daniel Larson.

(Källa: Områdespoliser – arbetar lokalt och brottsförebyggande | Polismyndigheten (polisen.se)

facebook Twitter Email