Viktig information till Socialdemokraterna på Lidingös medlemmar

Under de senaste dagarna har flera medlemmar hört av sig till mig med önskemål om och förväntan på att vi ska flytta fram årsmötet på grund av Coronaviruset och dess spridning. Många har uttryckt stor tveksamhet till att delta vid mötet, för sin egen och andras skull, inte minst med tanke på våra äldre medlemmar.

Styrelsen anser att det vore mycket olyckligt om medlemmar på grund av smittorisken väljer att inte delta i årsmötet, som planerats till att hållas den 26 mars.

Mot bakgrund av detta fattade styrelsen den 17 mars beslut om att skjuta fram årsmötet till söndagen den 30 augusti.

Söndagen den 30 augusti är sedan tidigare inbokad för vår höstupptakt och den aktiviteten kommer därför att sammanfalla med årsmötet.
Årsmötet planeras till att hållas under eftermiddagen i direkt anslutning till höstupptakten. Utskickade handlingar utgör beslutsunderlag.

Mer information skickas ut senare.

Med vänliga hälsningar,
Daniel Larson
Ordförande Socialdemokraterna Lidingö

facebook Twitter Email