Förslaget till Lidingös nya översiktsplan ute för samråd

Nu har det politiska styret presenterat sitt förslag till Översiktsplan 2050 för Lidingö stad.

Mellan den 15 april och 10 juni 2024 är planförslaget ute på samråd. Vi uppmuntrar alla Lidingöbor, förenings- och näringslivet på ön att lämna synpunkter på förslaget. Ta chansen att dela med dig av dina tankar kring Lidingös framtid och utveckling.

Synpunkter skickas till OP2024@lidingo.se Märk din synpunkt med diarienummer LS 2023/110.

Du hittar information och handlingar här: https://www.lidingo.se/toppmeny/byggabo/harplanerarochbyggervi/stadsbyggnadsprocessensagardentill/nyoversiktsplanforlidingo.4.3b3fffd18e3acdadd1691.html

Klicka här för att läsa Socialdemokraterna Lidingös ställningstaganden om vad vi vill att öns nya översiktsplan ska innehålla. Pdf, 12.3 MB.

Möten om översiktsplanen:

13 maj: Samrådsmöte med staden

Den 13 maj klockan 17.30–19.00 har du möjlighet att diskutera planförslaget med styrande politiker och tjänstepersoner i stadshuset. Lokal: Gustaf Dalénsalen.

20 maj: Samtal med oppositionen om översiktsplanen och Lidingös framtid och utveckling

Socialdemokraterna inbjuder tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet till ett digitalt lunchmöte för en dialog om Lidingös framtid och utveckling den 20 maj kl.12:00 – 13:00. Hör av dig om du vill delta så får du en Teamslänk.

Kontakta oppositionsrådet Daniel Larson för att få en Teamslänk till mötet.

E-post: daniel.larson@lidingo.se