Vår politik

På Lidingö ska människor i alla åldrar, med olika social, ekonomisk och geografisk bakgrund välkomnas till en kreativ och hälsosam miljö att bo, arbeta och studera i, finna rekreations-möjligheter och kulturell stimulans i orörd natur, vackra parker och välvårdade kulturmiljöer. Här ska alla ha råd att bo. Lidingö ska ha ett generöst flyktingmottagande, uppfylla FN:s barnkonvention och konventionen för personer med funktionsnedsättning samt arbeta aktivt mot alla former av diskriminering, med speciell inriktning på mäns våld mot kvinnor och förtryck av sexuella och etniska minoriteter.

 

Vill du veta mer om vad vi arbetar för? Se menyn till höger.

 

Publicerad